Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

Οι ακριβείς ορισμοί των αναπηριών

Οι θεσμικοί ορισμοί των κυριότερων αναπηριών, εμπεριέχονται σε εγχειρίδιο με τίτλο “σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας” που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2008 υπό την επιμέλεια της εθνικής συνομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία. Η μεγάλη πλειοψηφία των Έλλήνων πολιτών αγνοούν πλήρως το περιεχόμενο των θεσμικών ορισμών. Υπό την έννοια αυτή, η επιγραμματική τους παράθεση μπορεί να γίνει αντιληπτή και ως ένα πρώτο βήμα επαφής με τα θέματα αναπηρίας. Η πρώτη, στοιχειώδης γνώση.

♦ Με τον όρο “άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης” εννοούμε άτομα που έχουν βαριά αναπηρία (νοητική υστέρηση, αυτισμό, νευροψυχική διαταραχή, νευρολογικά σύνδρομα, ασθένειες κυτταρικής ανάπτυξης και άλλες νευροψυχιατρικές διαταραχές), η οποία μπορεί να συνοδεύεται και από άλλες αναπηρίες (π.χ. τυφλότητα, κώφωση).

♦ Ο σακχαρώδης διαβήτης Τύπου 1 ή ινσουλινοεξαρτώμενος είναι ένα χρόνιο νόσημα που εμφανίζεται στην παιδική ή νεανική ηλικία. Η καταστροφή των κυττάρων Β του παγκρέατος έχει ως συνέπεια την ολοκληρωτική έλλειψη ινσουλίνης. Χωρίς την ινσουλίνη το σώμα δεν μπορεί να μετατρέψει τις τροφές σε ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι είναι αναγκαία η λήψη ινσουλίνης εξωγενώς, δηλαδή με ενέσεις. Είναι ευρέως γνωστό και κοινά παραδεκτό ότι μόνο με την σωστή ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης είναι δυνατό να αποφευχθεί η εμφάνιση επιπλοκών και η επιδείνωση αυτών, όπως είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η διαβητική νεφροπάθεια, οι ακρωτηριασμοί, τα καρδιαγγειακά νοσήματα κ.λ.π.

♦ Κωφό άτομο είναι το άτομο που η ακουστική του απώλεια είναι τόσο σοβαρή που – είτε φοράει ακουστικά είτε όχι – δεν αντιλαμβάνεται την ομιλία (ακουστική απώλεια 70db και άνω). Βαρήκοο άτομο είναι το άτομο που η ακουστική του απώλεια κυμαίνεται μεταξύ 35 και 69db. Ο όρος κώφωση υποδηλώνει σχεδόν καθολική απώλεια ακοής, εκ γενετής ή επίκτητη, μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη. Ο όρος παιδική κώφωση χρησιμοποιείται ειδικά για τις περιπτώσεις αμφοτερόπλευρης απώλειας ακοής, στις οποίες η εκμάθηση της ομιλούμενης γλώσσας είναι σημαντικά δυσχερής διότι ελάχιστα (ή καθόλου) στοιχεία της ομιλίας μπορεί να γίνουν αντιληπτά ακουστικά.

♦ Νεφροπαθής τελικού σταδίου θεωρείται ο άνθρωπος του οποίου η νεφρική λειτουργία έχει μειωθεί σε βαθμό που να χρειάζεται τεχνητή υποστήριξη. Πρόκειται για χρόνια πάθηση, μη αναστρέψιμη, συνεχώς επιδεινούμενη, με πολλές παρενέργειες. Υπάρχουν 3 τρόποι αντιμετώπισης της νεφροπάθειας τελικού σταδίου: η αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό, η περιτοναϊκή κάθαρση και η μεταμόσχευση νεφρού. Η μεταμόσχευση νεφρού προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής καθώς απαλλάσσει από την ταλαιπωρία της αιμοκάθαρσης, ο μεταμοσχευμένος όμως λαμβάνει ισχτρά φάρμακα ανοσοκαταστολής εφ’ όρου ζωής.

♦ Σύμφωνα με το Ν.958/1979 τυφλό θεωρείται το άτομο που στερείται παντελώς την όραση και από τους 2 οφθαλμούς ή που η οπτική οξύτητα και στους 2 οφθαλμούς είναι κάτω του 1/20 μη επιδεχόμενη οποιαδήποτε διόρθωση. Μερικώς βλέπων είναι το άτομο που η απώλεια όρασής του κυμαίνεται μεταξύ 67 και 95%.

♦ Η θαλασσαιμία ή μεσογειακή αναιμία ή νόσος του Cooley είναι η νόσος που χαρακτηρίζεται από βαριά αναιμία από την βρεφική ηλικία. Ανήκει στις κληρονομικέ ασθένειες και προκαλείται από μιά διαταραχή στη σύνθεση της αιμοσφαιρίνης, με αποτέλεσμα ανωμαλίες των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Στην χώρα μας είναι συχνή η Β θαλασσαιμία που προκαλείται από διαταραχή στην σύνθεση των Β αλύσεων της αιμοσφαιρίνης. Υπάρχουν 3 μορφές θαλασσαιμίας : η μείζων θαλασσαιμία που είναι η ομόγυγος και η πιό βαριά μορφή, η ενδιάμεση και η ελάσσων θαλασσαιμία που είναι η ετερόζυγος μορφή ( ο κοινά λεγόμενος και λανθασμένος όρος”στίγμα”)

♦ Η συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία) χαρακτηρίζεται από μετατραυματικές ή αυτόματες αιμορραγίες ακόμα και με ελάχιστη μορφή. Οφείλεται σε ελάττωση ή έλλειψη ενός παράγοντα της αιμόστασης και κυρίως της πήξης του αίματος η οποία καθορίζει και τον τύπο της διαταραχής.

♦ Η νόσος του Χάνσεν ήταν επί δεκαετίες γνωστή ως λέπρα. Είναι μιά χρόνια πάθηση που προσβάλλει το δέρμ και τα νεύρα, ανευρίσκεται μέσω ιστολογικής εξέτασης και διακρίνεται σε 3 μορφές: Φυματώδης λέπρα – Νευρική ή αναισθητική – Μεικτή λέπρα. Με πρωτεργάτη τον Ραούλ Φολερό εξαίρετοι επιστήμονες κατάφεραν να μεταδώσουν παγκοσμίως το μήνυμα ότι η λέπρα δεν είναι μεταδοτική.

♦ Οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι μία από τις συχνότερες και βαρύτερες δυσπλασίες στα παιδιά. Η συχνότητά τους ανέρχεται σε 1%. Σε ποσοστό τους 10-15% υπάρχουν περισσότερες από μία ανωμαλίες ενώ αντίστοιχο ποσοστό έχουν συγχρόνως μη καρδιακές ανωμαλίες. Στο 80-90% η αιτιολογία είναι άγνωστη, στις υπόλοιπες έχουν ενοχοποιηθεί τόσο γενετικοί όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες.

♦ Ατομα με κινητική αναπηρία , τέλος, είναι όλα εκείνα τα άτομα που παρουσιάζουν μικρή ή μεγάλη δυσχέρεια στην κίνηση, κάποιου ή κάποιων μελών του σώματός τους. Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι και η πολυπληθέστερη.

Πηγή : www.enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου