Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

Παπανικολάου: Ουραγός η Ελλάδα στην προστασία ανηλίκων από το αλκοόλ

Σε έξαρση το φαινόμενο του αλκοολισμού σχεδόν σε όλη την Ευρώπη.

Μετά τη θέσπιση κατώτατου επιτρεπτού ορίου ηλικίας για την πώληση και το σερβίρισμα αλκοολούχων ποτών στη Μάλτα (2009), στην Γαλλία (2009) και στο Βέλγιο (2010), η Ελλάδα και η Ιταλία αποτελούν πλέον τις μόνες χώρες στην Ε.Ε. όπου δεν έχει θεσπιστεί ένα σαφές όριο ηλικίας για την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.

Αυτό προκύπτει από την απάντηση της Επιτροπής έπειτα από ερώτηση του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. Γιώργο Παπανικολάου σχετικά με το φαινόμενο έξαρσης του αλκοολισμού που παρατηρείται τον τελευταίο χρόνο στην Ευρώπη.

Ο κ. Παπανικολάου τόνισε ότι με πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ καταδεικνύεται ότι η οικονομική κρίση, το αυξανόμενο άγχος και η ανασφάλεια αποδεικνύονται βασικές αιτίες της έξαρσης του φαινομένου στην Ευρώπη.

Μάλιστα, το αλκοόλ καταλαμβάνει την όγδοη θέση στον κατάλογο με τις δέκα κορυφαίες αιτίες θανάτου, καθώς σκοτώνει 2,3 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως όταν το κάπνισμα σκοτώνει 1,5 εκατομμύριο. Η κατανάλωση ποτού συμβάλει και στην αυξημένη πίεση που αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως.

Η Ε.Ε. είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής οινοπνευματοδών ποτών παγκοσμίως και στην προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου η Επιτροπή έθεσε σε λειτουργία μια online πηγή για να προωθήσει τις ορθές πρακτικές σχετικά με τους νέους και το οινόπνευμα.

Ο στόχος αυτής της πηγής είναι να λαμβάνει πληροφορίες για σχέδια σχετικά με την πρόληψη της κατανάλωσης οινοπνεύματος από ανηλίκους, να ενημερώνει και να προστατεύει τους νέους για θέματα σχετικά με το οινόπνευμα, και να ενθαρρύνει υπεύθυνες πρακτικές μεταξύ των πωλητών και των σερβιτόρων οινοπνευματωδών ποτών, κυρίως όσον αφορά τις απαιτήσεις κατώτατου ορίου ηλικίας.

Στη παρατήρηση του κ. Παπανικολάου για τις αλλαγές που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον της ΕΕ και στο κατά πόσον αυτές συνέβαλαν στην έξαρση του αλκοολισμού, υπογραμμίστηκε ότι πρέπει να επαναξιολογηθεί αν τα μέτρα που λαμβάνονται σήμερα σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ αποφέρουν αποτελέσματα -σε συνδυασμό με τις ενέργειες που αναλαμβάνουν με δική τους πρωτοβουλία τα ενδιαφερόμενα μέρη-, ή αν ο συνδυασμός αυτός πρέπει να αναθεωρηθεί.

Πηγή : www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

Στο φως η κατάσταση των ‘αόρατων παιδιών’ και των ανήλικων κρατουμένων

Διευκρινήσεις για την κατάσταση των ανήλικων κρατουμένων και για την αποφασιστικότερη αντιμετώπιση των κενών των θεραπευτικών συστημάτων στα κράτη μέλη ζήτησε με ερώτησή του προς την Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ Γ. Παπανικολάου.

Στο αίτημα του `Ελληνα Ευρωβουλευτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε ότι προσανατολίζεται στην καθιέρωση βέλτιστων πρακτικών και στη διατύπωση συστάσεων στα κράτη μέλη για τα θέματα αυτά, ενώ θα προωθήσει εναλλακτικά μέτρα που θα προηγούνται της θεραπείας σε κλειστά ιδρύματα με στόχο την κοινωνική αποκατάσταση και την επανένταξη των ανήλικων παραβατών.

Ο κ. Παπανικολάου τόνισε την σημασία της περαιτέρω οικονομικής ενίσχυσης σε προγράμματα που σχετίζονται με την ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, όπως και τη στήριξη της αποκατάστασης των ανήλικων παραβατών στο πλαίσιο του προγράμματος ‘‘Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας’’. Στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2010, η Επιτροπή χαρακτήρισε το θέμα της πρόληψης της εγκληματικότητας των νέων ως προτεραιότητα. Οι επιδοτήσεις λειτουργίας μπορούν να χορηγούνται σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη της εγκληματικότητας των νέων μέσω της διευκόλυνσης διαφόρων μορφών αποκαταστατικής δικαιοσύνης.

Στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Ν.Δ. για το αν σε ευρωπαϊκό επίπεδο προωθείται ο διάλογος για ένα κοινό όριο ηλικίας ποινικής ευθύνης των ανηλίκων μεταξύ των κρατών μελών, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι δεν έχει λάβει κανένα ειδικό μέτρο προκειμένου να προωθηθεί η υιοθέτηση μιας κοινής ελάχιστης ηλικίας ποινικής ευθύνης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι στις 5 Νοεμβρίου του 2008, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέδωσε την σύσταση CM/Rec(2008)11 σχετικά με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τους ανήλικους παραβάτες που υπόκεινται στις κυρώσεις ή τα μέτρα. Ο κανόνας 4 της σύστασης προβλέπει ότι ο νόμος πρέπει να ορίζει μια ελάχιστη ηλικία για οποιουδήποτε τύπου παρέμβαση ως αποτέλεσμα μιας παράβασης. Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της ηλικίας της ποινικής ευθύνης καθώς επίσης και της ηλικίας από την οποία μπορούν να ληφθούν περισσότερα σωφρονιστικά ποινικά μέτρα.