Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

Στο φως η κατάσταση των ‘αόρατων παιδιών’ και των ανήλικων κρατουμένων

Διευκρινήσεις για την κατάσταση των ανήλικων κρατουμένων και για την αποφασιστικότερη αντιμετώπιση των κενών των θεραπευτικών συστημάτων στα κράτη μέλη ζήτησε με ερώτησή του προς την Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ Γ. Παπανικολάου.

Στο αίτημα του `Ελληνα Ευρωβουλευτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε ότι προσανατολίζεται στην καθιέρωση βέλτιστων πρακτικών και στη διατύπωση συστάσεων στα κράτη μέλη για τα θέματα αυτά, ενώ θα προωθήσει εναλλακτικά μέτρα που θα προηγούνται της θεραπείας σε κλειστά ιδρύματα με στόχο την κοινωνική αποκατάσταση και την επανένταξη των ανήλικων παραβατών.

Ο κ. Παπανικολάου τόνισε την σημασία της περαιτέρω οικονομικής ενίσχυσης σε προγράμματα που σχετίζονται με την ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, όπως και τη στήριξη της αποκατάστασης των ανήλικων παραβατών στο πλαίσιο του προγράμματος ‘‘Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας’’. Στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2010, η Επιτροπή χαρακτήρισε το θέμα της πρόληψης της εγκληματικότητας των νέων ως προτεραιότητα. Οι επιδοτήσεις λειτουργίας μπορούν να χορηγούνται σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη της εγκληματικότητας των νέων μέσω της διευκόλυνσης διαφόρων μορφών αποκαταστατικής δικαιοσύνης.

Στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Ν.Δ. για το αν σε ευρωπαϊκό επίπεδο προωθείται ο διάλογος για ένα κοινό όριο ηλικίας ποινικής ευθύνης των ανηλίκων μεταξύ των κρατών μελών, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι δεν έχει λάβει κανένα ειδικό μέτρο προκειμένου να προωθηθεί η υιοθέτηση μιας κοινής ελάχιστης ηλικίας ποινικής ευθύνης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι στις 5 Νοεμβρίου του 2008, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέδωσε την σύσταση CM/Rec(2008)11 σχετικά με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τους ανήλικους παραβάτες που υπόκεινται στις κυρώσεις ή τα μέτρα. Ο κανόνας 4 της σύστασης προβλέπει ότι ο νόμος πρέπει να ορίζει μια ελάχιστη ηλικία για οποιουδήποτε τύπου παρέμβαση ως αποτέλεσμα μιας παράβασης. Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της ηλικίας της ποινικής ευθύνης καθώς επίσης και της ηλικίας από την οποία μπορούν να ληφθούν περισσότερα σωφρονιστικά ποινικά μέτρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου