Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010

Παράταση ισχύος δελτίων μετακίνησης

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία ενημερώνει ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. Π3α/Φ11/Γ.Π. οικ. 1083/7-1-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Α.μεΑ. με θέμα: «Παράταση ισχύος Δελτίων-Κουπονιών Μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) έτους 2009» ισχύουν τα εξής:

α) παρατείνεται η ισχύς των Δελτίων-Κουπονιών Μετακίνησης ΑμεΑ του έτους 2009 για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για το έτος 2010, μέχρι την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.),

β) το Δελτίο που θα χορηγείται σε όσους προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μετά την 1η Ιανουαρίου 2010, θα χρησιμοποιείται για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για το έτος 2010 και θα σφραγίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία ως ένδειξή «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ» στη θέση της διάρκειας ισχύος.

γ) Όσοι δικαιούνται το Δελτίο και δεν προσήλθαν για διάφορους λόγους εντός του έτους 2009, μπορούν να προμηθεύονται αυτό με τους όρους που ορίζονται ανωτέρω.

Μέχρι την έκδοση νέας Κ.Υ.Α. ισχύει η υπ’αριθ. Π3α/Φ. 11/Γ.Π.οικ.49162/6-4-2009 (ΦΕΚ 739/09/τΒ΄) Κ.Υ.Α.

Πηγή Πληροφοριών: www.esaea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου