Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΑΛΕΠΗ


Οι αλλαγές, όπως καταγράφονται στο εκπαιδευτικό, το κοινωνικό και το επαγγελματικό πεδίο χαρακτηρίζονται αδιαμφισβήτητα από την ανάγκη

για συνεχή και δια βίου μάθηση, προκειμένου να αποκτηθούν τα εφόδια εκείνα που εξασφαλίζουν στον πολίτη την δυνατότητα να είναι περισσότερο κατηρτισμένος και κατά συνεπεία πιο ικανός να ανταποκριθεί στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στον τομέα που δραστηριοποιείται.

Τα παραδοσιακά μοντέλα εκπαίδευσης, δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε νέα, όπου η εύκολη γρήγορη και άμεση πρόσβαση στη πληροφορία

είναι ίσως το πιο σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση κάθε είδους διάκρισης και κοινωνικού αποκλεισμού.

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ και η νέα δημοτική αρχή, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις της νέας εποχής, δημιούργησε και λειτουργεί ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο κέντρο Πληροφόρησης που συμπληρώνει ιδανικά την υπάρχουσα πολύτομη βιβλιοθήκη και είναι ικανό να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες του μαθητή, του σπουδαστή του πολίτη.

Παράλληλα Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ και η νέα δημοτική αρχή με κοινωνική ευαισθησία και αίσθημα ευθύνης προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τις ευκαιρίες που δίνει το Πρόγραμμα

«κοινωνία της πληροφορίας».

Το ΧΑΪΔΆΡΙ είναι πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που δημιούργησε τις υποδομές για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης και από Άτομα με Αναπηρία/ες.

Το ανακατασκευασμένο και πλήρως προσβάσιμο κέντρο διαθέτει

ειδικό εξοπλισμό από Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και περιφερειακά συστήματα, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτέρες ανάγκες

του Ατόμου με Αναπηρία/ες .

Άτομα με προβλήματα όρασης, ακοής ή κίνησης με τη βοήθεια του ειδικού εξοπλισμού και υπό την καθοδήγηση του πάντα πρόθυμου προσωπικού του Κέντρου Δημόσιας Πληροφόρησης του Δήμου Χαϊδαρίου, έχουν τώρα την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, των νέων τεχνολογιών και του Internet, να εκβαθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους, να επικοινωνήσουν και να κοινωνικοποιηθούν δίνοντας καθοριστικό κτύπημα στην απομόνωση, τη διάκριση και τον αποκλεισμό.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική για έναν ακόμη λόγο γιατί, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, το Χαϊδάρι είναι ο πρώτος Δήμος στη χώρα που καταφέρνει να συνδυάσει άψογα την παροχή γνώσης και κατάρτισης με τις απεριόριστες δυνατότητες της τεχνολογίας, έτσι ώστε να εφαρμόζονται στη πράξη τα όσα αναφέρονται ρητά στα άρθρα 16 και 21 του συντάγματός σύμφωνα με τα οποία

Η πολιτεία ενισχύει τους σπουδαστές που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία να έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στη κοινωνική οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.

Ας αδράξουμε λοιπόν την ευκαιρία όλα τα Άτομα με Αναπηρία!!!!!!!!

Σοφοκλής Αλέπης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου