Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

Ε.Ε.: Σκέψεις για θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει για πρώτη φορά τη θέσπιση νομοθεσίας για την

ηλεκτρονική προσβασιμότητα ώστε όλα τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν κανόνες που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των ανθρώπων με αναπηρία στο διαδίκτυο.

Η επίτροπος της Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφερε ότι η

νομοθεσία είναι σημαντική ώστε τα κράτη-μέλη να συμβαδίζουν παράλληλα στην

αποκατάσταση της προσβασιμότητας στο διαδίκτυο, καθώς μέχρι τώρα κάθε κράτος

έχει τους δικούς του κανονισμούς. Η Επιτροπή προτείνει την υιοθέτηση των

παγκόσμιων προδιαγραφών προσβασιμότητας του W3C, ενώ επισημαίνεται ότι ο

συγχρονισμός των κρατών θα ωθήσει την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών και

επομένως την αξιοπιστία τους για τους χρήστες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι η επίτευξη της Ενιαίας Αγοράς δεν μπορεί να

πραγματοποιηθεί εάν ομάδες του πληθυσμού αποκλείονται. Οι χρήστες θα πρέπει να

έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες της αγοράς από οποιοδήποτε μέρος και σε

οποιοδήποτε χρόνο.

Η επίτροπος ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει την Ψηφιακή Ατζέντα τον Μάρτιο του 2010 η οποία θα περιέχει περισσότερες λεπτομέρειες για τις

προτεινόμενες δράσεις της.

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου