Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Από 1 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου 2009 οι αιτήσεις για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στις 7.400 οι θέσεις

Από 1 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου 2009 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την εισαγωγή τους στα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά

προγράμματα του Ελληνικου Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Οι προσφερόμενες θέσεις για τα συνολικά 32 προγράμματα σπουδών ανέρχονται φέτος

στις 7.400.

Ειδικότερα, 4.200 θέσεις φοιτητών θα διατεθούν για τα 6 προπτυχιακά προγράμματα

και 3.200 για 26 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι αιτήσεις αναμένεται να φτάσουν τις 70.000. Η επιλογή

των φοιτητών θα γίνει με δημόσια και ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία (κλήρωση),

ενώ κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής για ένα μόνο πρόγραμμα.

Να σημειωθεί πως φέτος αποφασίστηκε η δημιουργία 320 επιπλέον (10%) θέσεων

μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίες θα προορίζονται αποκλειστικά για μέλη

εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ, τα οποία δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο

σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης).

Επίσης, 126 θέσεις σε προπτυχιακά προγράμματα προορίζονται για φοιτητές που

εμπίπτουν στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

http://www.tanea.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου