Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

Νομοθεσία ειδικά για τον αυτισμό στην Αγγλία

Η νομοθεσία για τον αυτισμό είναι ο πρώτος νόμος στην Αγγλία που σχεδιάστηκε και

ψηφίστηκε για μια συγκεκριμένη αναπηρία.

Η νομοθεσία δίνει υποχρεωτικό χαρακτήρα στην υλοποίηση της κυβερνητικής

στρατηγικής για τους ανθρώπους με αυτισμό που έχει στόχο την βελτίωση της

υποστήριξης και των ευκαιριών απασχόλησης της συγκεκριμένης ομάδας, καθώς επίσης και την βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού υγείας και κοινωνικής φροντίδας που υποστηρίζει ανθρώπους με αυτισμό.

Το νομοσχέδιο είχε συνταχθεί από την Εθνική Αυτιστική Εταιρεία, υποστηριζόμενη

από βουλευτή της παράταξης των Συντηρητικών, αλλά σύντομα έγινε κυβερνητικό

νομοσχέδιο όταν οι υπουργοί αποφάσισαν να ενσωματώσουν σε αυτό την εθνική

στρατηγική για τον αυτισμό.

Ο διευθυντής της Αυτιστικής Εταιρείας δήλωσε αισιόδοξος για την δυνατότητα του

νόμου να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων με αυτισμό. Ο υποχρεωτικός

χαρακτήρας της στρατηγικής σημαίνει ότι θα μπορούν να διατηρούν άσκηση πίεσης

στην κυβέρνηση ώστε να επιτευχθεί πραγματική αλλαγή στις ζωές των ανθρώπων με

αυτισμό.

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου